1          2          3          4          5

PK 2679 KREM / SARI    PK 2675 KREM / MAVİ     PK 2674 KREM / PEMBE   PK 2665 KREM / MAVİ      PK 2663 BEJ / VİZON

 

6          7          8          9          10

PK 2667 BEYAZ / VİZON   PK 2661 BEJ / VİZON      PK 2665 BEJ / YEŞİL          PK 2662 BEJ / LİLA            PK 2840 SARI

 

6          7          8          9          10

    PK 2843 SARI                 PK 2840 NAR ÇİÇEĞİ         PK 2843 NAR ÇİÇEĞİ               PK 2841 SARI                      PK 2931 SARI

 

6          7          8          9          10

PK 2879 NAR ÇİÇEĞİ         PK 2936 NAR ÇİÇEĞİ            PK 2892 MULTİ                    PK 2868 MULTİ                   PK 2861 MULTİ

 

6          7          8          9          9

   PK 2879 MULTİ                    PK 2892 BEYAZ                   PK 2874 MULTİ                 PK 2862 MULTİ                  PK 2868 KAHVE

 

6          7          8          9          9

   PK 2874 KAHVE                 PK 2917 KAHVE                    PK 2862 KAHVE                      PK 2916                          PK 2872 KAHVE

 

6          7          8          9          9

PK 2927 NAR ÇİÇEĞİ             PK 2927 SARI                     PK 2946 PEMBE                  PK 2861 PEMBE                PK 2874 PEMBE

 

6          7          8

  PK 2879 PEMBE                 PK 2895 PEMBE                 PK 2896 PEMBE